Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 23.01.2024 

Kullanım Koşulları, www.bifamo.com ve bu web sitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin fikri hak sahiplerinin, kullanım hakkı sahiplerinin, kullanıcılarının ve ziyaretçilerinin haklarını konu edinmektedir. Bahsi geçen web sitesi ziyaretçileri ve kullanıcıları, bu Kullanım Koşullarına uymakla yükümlü olduklarını kabul ederler. Aksi durumda ilgili kişilerin web sitesi erişimini derhal sonlandırmaları gerekmektedir. 

Mahremiyet ve Kişisel Verilerin Korunması:  

Bahsi geçen web sitesi üzerinden kişisel verileriniz işlenir. Bu konuda ziyaretçiler ve kullanıcılar için hazırladığımız Aydınlatma Bildirimine istediğiniz zaman erişim sağlayabilirsiniz. Bu Bildirimi okumayı unutmayınız. 

Fikri Mülkiyet:  

Kullanım Koşullarının konu edildiği web sitesi, Bifamo Tasarım Limited Şirketi tarafından veya onun adına yayınlanan tüm metin, kod, grafikler, logolar, resimler, marka, patent, tasarım, yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Bifamo Tasarım Limited Şirketi tüzel kişiliğine aittir. Yazılı izin olmaksızın bunların çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır. 

Genel Hükümler:  

Ziyaretçiler ve kullanıcılar, web sitesi kullanımını yalnızca hukuka uygun amaçlarla gerçekleştireceklerini ve üçüncü kişilerin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını kabul ederler. Ziyaret ve kullanım süresince gerçekleştirdikleri her tür işlem hakkında hukuki ve cezai sorumluluk münferiden ziyaretçinin veya kullanıcının kendisine aittir. 

Sorumluluğun Sınırlandırılması:  

Adreslerin kullanımından doğan zararlara ilişkin Bifamo Tasarım Limited Şirketi sorumluluğu, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. 

Uyuşmazlık Çözümü:  

Kullanım Şartlarının uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türk hukuku uygulanır. Antalya Mahkemeleri yetkilidir.